Innfører USA regler om bruk av munnbind?

munnbind i usa

USA har raskt utviklet seg til det landet som til nå har den største spredningen av coronaviruset (covid-19). Myndighetenes eksperter og presidentens helserådgivere, anslår at antallet av omkomne kan komme opp i størrelsesordenen mellom 100-200 000 personer. Og det er ved å fortsette tiltakene som allerede er på plass.

De var sent ute med både planlegging og innføring av tiltak, og resultatene merkes ved flere steder allerede. Media dekker helsearbeidere og politikere som skriker ut på grunn av manglende utstyr. Teknisk utstyr som respiratorer og utsyr til bruk av personell som beskyttelse, som masker og munnbind er mangelvarer over hele landet.

Smitten er ute av kontroll

Hvorfor opplever USA at smitten spres uten at de klarer å stoppe den? Aller først var landet uforberedt siden staten med presidenten i førersetet, ikke tok advarslene fra sin egen etterretning alvorlig. I tillegg brukte han medias dekning som et politisk våpen ved å merke det mot sine tilhengere som «fake news» og demokratenes måte å angripe ham selv.

Smitten er ute av kontroll

Europa og land i Asia begynte massetesting i slutten av januar. Da USA ble tilbudt tester fra både Tyskland og Sør-Korea for å teste sine innbyggere takket de nei. De ville lage sine egne. I tillegg til at de var sent ute, så virket ikke testene de laget. Dermed ble de enda senere ute med testing for å kunne få oversikt over smittespredningen.

Når testing av større skala ble tilgjengelig i midten av mars så ble det kun satt i verk effektivt i enkelte stater og byer. Fremdeles er det mange steder som mangler rask og effektiv testing av innbyggerne. Legger man i tillegg til at hver enkelt by og stat har innført ulike tiltak av ulike grader så spres smitten mellom ulike deler i landet siden mennesker kan ferdes fritt mellom delstatene.

Munnbind er dagens våpen i en vanskelig krig

Delstatene er i daglige budkriger med hverandre og staten for å få kjøpt munnbind. Vi snakker om et behov i størrelsen titalls millioner.

Munnbind er dagens våpen

Daglige fly tar av med kurs mot Kina for å muligens komme tilbake fullastet med munnbind for å dekke det enorme behovet. Ironien er jo selvfølgelig at når Trump rakker ned på Kina og kaller coronaviruset for kinaviruset så er det kun Kina som kan levere de essensielle munnbindene USA har så stort behov for.

Hvordan påvirker mangelen på munnbind USA? Bare i byen New York er over 5000 personer i politiet smittet eller i karantene fordi de ikke har viktig beskyttelse som munnbind. Det er over 15 prosent av hele politistyrken.

Hvordan hindre spredning?

Problemet med mangelfull testing er at man ikke vet hvem som er smittet. Viruset er i tillegg svært smittsomt ved dråpesmitte og mange som smittes får få eller ingen symptomer.

hindre spredning

Helsemyndighetene i USA har gått ut og sagt at egentlig burde alle innbyggere bære munnbind for å redusere smitten, men at nå så må helsearbeiderne som jobber med de syke ha alle munnbindene som er tilgjengelig. Hadde det vært nok munnbind til alle så burde alle brukt det.

  • Munnbind hindrer dråper fra hoste, nys og prat i å nå ut i luftrom som deretter spres til andre.
  • Munnbind reduserer egen smittefare ved riktig bruk.

Debatten rundt munnbind har også illustrert hvor lite informert og oppdatert den amerikanske presidenten er. Han har så lenge han har vært i sosial media siden åtti-tallet, vært en stor tilhenger av konspirasjonsteorier. Han er kjent for å både formidle teorier som allerede eksisterer i tillegg til å skape nye.

Den siste han promoterer på de siste pressedekningene er muligheten for at helsepersonell stjeler eller «mister» munnbind. Han klarer ikke å forstå hvorfor sykehus nå sier de trenger ti ganger så mange munnbind som tidligere. Han lurer på om munnbind forsvinner ut bakdøren på sykehusene. Hadde han forstått hvor smittsomt viruset er og hvordan helsepersonell må beskytte seg så hadde han ikke fremmet en slik konspirasjonsteori.

I dag må alle helsepersonell bytte munnbind for hver pasient de ser til. Vanligvis brukes ikke munnbind til flere enn et par pasienter på en hel sykeavdeling. I dag må man bruke et nyt munnbind hver gang man ser til hver eneste pasient på hele sykehuset for å hindre smittespredning.