Kort om fast- og flytende rente

Lån uten sikkerhet - Rente

Skal du ta lån, må du vite hva fastrente og flytende rente er for å få det beste lånet. Her får du en enkel forklaring.

Renten på lånet ditt kan enten være med fastrente eller ha en flytende rente. Det er fordeler og ulemper med begge deler, og du må undersøke om fastrente eller flytende rente er best for deg. Kort sagt har et lån med fast rente samme rente på lånet gjennom hele betalingsperioden, mens et lån med flytende rente følger markedsrenten.

Fastrente

Den faste renten ligger på en på forhånd bestemt prosent, og endrer seg ikke i løpet av nedbetalingstiden. Om rentenivået er lavt når man tar opp lån på dagen, kan det lønne seg å få et lån med fastrente. Da er man sikret mot at renten stiger, og man vet akkurat hva man kommer til å betale i avdrag hver gang. Du kan vanligvis ikke endre et lån med fastrente til flytende rente, om renten blir enda lavere. Til gjengjeld er du sikker på at renten ikke stiger. Dette kan være en fordel om du ikke har så romslig økonomi, og er følsom før økte avdrag på lånet.

Flytende rente

Den flytende renten på lån følger markedsrente og går opp og ned med denne i løpet av nedbetalingsperioden. Da kan du få lavere rente, men du kan også risikere at renten blir høyere på lånet. Ulempen med dette er at du heller ikke kan forutsi nøyaktige avdrag for hele lånets løpetid. Er renten høy,når du tar lån, lønner det seg oftest best å få flytende rente, for da går renten vanligvis nedover igjen. Til gjengjeld kan du oftere få lov å fryse renten til fastrente med denne slags lån, om renten blir lav. Er ikke økonomien din så følsom over for mindre utslag i avdragene, kan flytende rente være et bra valg.

Hvilket lån til hvilken rente?

Om du skal ha fastrente eller flytende rente kommer også an på hvilket lån det er snakk om. Teoretisk sett bør flytende rente lønne seg over tid, men det er ingen garanti. Dessuten skal det være et lån med lang avdragstid, før du kan se en forskjell i lønnsomhet. Kortere lån, som blir betalt tilbake over en periode på måneder eller et til to år, vil ikke vise store utslag. Du kan også velge å binde en del av lånet som fastrente, mens en del har flytende rente. Slik sikrer du deg mot for store utsving når renten går oppover, men får samtidig lavere rente, når den går ned igjen. Bruk søkemtoren til MoneyBanker.com

Bindingsperioden må dessuten være lang nok til at du får en reel trygghet mot større utsving,og derfor ligge på minimum fem ås tid, slik at du sikrer deg mot konjunktursvingninger i lengden.