Slik lykkes du med egen bedrift

Starte AS firma

Du er neppe den eneste som sitter inne med en drøm om å være din egen sjef i en egen-oppstartet bedrift, og du er neppe den siste. Derfor har vi i denne artikkelen samlet sammen en rekke tips som forhåpentligvis gjør det enklere for deg som skal starte eget AS firma. Husk at startfasen er den mest trøblete for de fleste som starter egen bedrift, og det er viktig å ikke miste troen på at man kan lykkes!

Lag en forretningsplan og sett bort det du ikke kan

Før man i det hele tatt begynner på etableringen av bedriften, så bør man lage en grundig forretningsplan der man tar for seg spørsmål som målgruppe, forretningsidé, markedsstrategi og så videre. Det finnes mange omfattende guider på nettet som hjelper deg med å lage en skikkelig forretningsplan, og selv om vi av erfaring vet at mange som starter egen bedrift hopper over dette punktet, så vil det definitivt hjelpe deg fremover når du skal ekspandere selskapet.

Og når man starter ny bedrift så gjelder det å fokusere på de egenskapene man har, og legge alt fokus på det man kan tjene penger på. Det betyr at man kan bli nødt til å sette bort ting som regnskapsføring og logistikk, eller andre ting som ikke omfattes i selve driften av selskapet. Her må du selv tenke på hva som er mest lønnsomt for deg og bedriften din.

Ha gode arbeidsrutiner fra starten av

Gode arbeidsrutiner er en av nøklene til suksess, skal vi tro suksessfulle gründere som har gjort det bra i Norge. Hvis du innarbeider deg gode rutiner fra første dag, så vil det bli enklere når bedriften ekspanderer. Hvordan sorterer du bilagene dine, og når på døgnet skal du jobbe? Jobber du nok, og klarer du å disponere tiden din på en bra måte? En utfordring for mange som starter egen bedrift er at de bruker mye tid på alt annet enn det prosjektet egentlig handler som. På en annen side så er det mange gründere som bruker for mye tid på jobb, slik at både familie og annet går tapt. Sunne og fornuftige arbeidsrutiner bør derfor prioriteres!

Ha kontroll på bedriftens økonomi og bilag

En vanlig feil blant de som starter egen bedrift, er at de ikke klarer å skille mellom bedriftens økonomi og privatøkonomien. Det kan få store konsekvenser for begge deler, og hvis man ikke er disiplinert og ryddig nok til å gjøre dette, så kan det lønne seg å velge AS som selskapsform. Det er også viktig at man har god kontroll på det som kommer og går i firmaet av transaksjoner, selv om man setter bort regnskapet. Du kan også spare mye penger på å ha kontroll over bilagene, og sortere de skikkelig før du sender de over til regnskapsfører. Da gjør du jobben enklere for vedkommende, og følgelig blir du fakturert for mindre timer.

Så mange lykkes ikke med egen bedrift i Norge

Selv om det finnes flere suksesshistorier om gründere som har lyktes med egen bedrift i Norge, så er det langt flere som ikke lykkes. Her er det viktig å ikke misforstå – for selv om det er mange som mislykkes, så ønsker vi naturligvis at du skal prøve. Det gjelder bare å være klar over at det ikke er alle ideer som det finnes et marked for, og at man følgelig må være forberedt på at man kan mislykkes. Bare i første halvdel av 2014 ble 2563 bedrifter bekreftet oppløst og konkurs. En stor andel av disse er i form av selvstendige næringsdrivende, og man ser en stadig økning i antall norske bedrifter som går konkurs.