Medisinsk avhengighet

Medisinsk avhengighet

Pasienter på behandlingssentre er ikke bare personer med alkohol- og narkotikaavhengighet, men mange er også avhengige av medisiner. Det kan være grunnet lang behandling for smertefulle sykdommer eller uforsiktig bruk av reseptbelagte eller reseptfrie medisiner. Det som startet som en del av en medisinsk behandling kan for noen ende opp med å bli et problem som er vanskelig å bli kvitt i etterkant.

Langtidssykdom kan skape avhengighet

Sykdom kan kreve omfattende bruk av forskjellige medisiner for å lindre de verste symptomene. Når det tar lang tid å bli frisk fra en skade eller en sykdom kan det også over lang tid bli nødvending med for eksempel smertestillende medisiner for å forsøke å redusere smerter forbundet med sykdom eller behandling. Sykehusene er klar over at langtidssykdom kan skape avhengighet og de forsøker derfor hjelpe pasienter å unngå å bli avhengige av medisinene de benytter ved å informere om dette. Flere medisiner kan også være merket med faren for medisinsk avhengighet. Men i noen tilfeller er det uunngåelig. Bruk av vanedannende medisiner over lang tid kan til slutt gjøre at det er vanskelig å avslutte bruken av disse. Når det blir for vanskelig å løse dette selv kan det være nødvendig å delta på et avvenningsprogram for å få hjelp med det.

Narkotika til medisinsk behandling

I noen land har man sett en positiv effekt ved å benytte narkotiske stoffer til å lindre effekter fra behandling eller symptomer. For eksempel benytter man noen steder Marihuana for lindring ved behandling av kreft. Dette skaper et etisk dilemma som gjør at flere land, deriblant Norge, ikke tillater dette. Det kan være vanskelig å balansere bruken i forhold til hyppige behandlinger og dette vil i noen tilfeller lede til at man blir avhengig av det narkotiske stoffet som skal være lindrende. Da kan man i verste fall få denne lasten i tillegg til utfordringen med sykdommen. I noen tilfeller har man også historisk opplevd at stoffer, som benyttes til avvenning av medisinske stoffer, har vært avhengighetsskapende og er dermed senere blitt definert som et avhengighetsskapende narkotisk stoff.

Høyt forbruk av reseptfrie medisiner

Det er ikke bare kontrollerte medisiner som kan være problematiske. Også høyt forbruk av reseptfrie medisiner har potensiale til å skape avhengighet. Det er lett å velge medisiner for å håndtere symptomer som hodepine og muskelsmerter. Å leve med smertene kan gjøre at man ikke fungerer spesielt bra i hverdagen og da kan alternativet være eneste utvei. Norge har en tradisjon for å være strenge med å reseptbelegge slike medisiner. For eksempel har man i USA forkjølelsesmedisiner som har rusliknende effekter. Det er stort press fra legemiddelindustrien på å frigi sterke medisiner fra resept også i Norge. Med dette er sjansen for at flere blir avhengige av slike medisiner også økende.

Varige smerter og smertestillende

Det knyttes sammenhenger av varige smerter og smertestillende medisiner med avhengighet. Når man lever med kroniske smerter er en svært utsatt for muligheten til at smertestillende medisiner blir en stor del av livet og over tid blir det også vanskeligere å bli kvitt en avhengighet til smertestillende. Når man avslutter en smertefull behandling kan et besøk ved et behandlingssenter som VAL-BO Behandling for rusavhengige hjelpe med å bli kvitt avhengighet til medisiner, men om man har en kronisk sykdom, som krever varig medisinering, kan avvenning bli vanskelig om det ikke finnes alternativer til nødvendige medisiner.

Medisinsk avhengighet er et problem for mange. Ofte kan avhengighet til legemidler forverre en allerede vanskelig situasjon. Behandlingssentre kan hjelpe med avvenning eller hjelpe til å redusere bruken til et minimum.