Vil du jobbe med webdesign?

Jobb som webdesigner

Å jobbe som webdesigner er en optimal jobb for den som liker å utøve sine kreative evner, samtidig som man har en viss interesse for datamaskiner og nettsider. En webdesigners arbeidsdag kan være svært variert med alt fra å produsere komplette design til store og omfattende nettsider, til å skape små elementer og brukervennlige løsninger som tar seg like bra ut på mobil som fra en datamaskin. Vil du jobbe med webdesign?

Å bli en webdesigner er ikke like enkelt som å bli eiendomsmegler eller tilsvarende yrker, der man «bare» studerer er forhåndsbestemt utdanningsløp før man kan søke jobb i et relevant selskap. For å jobbe som webdesigner behøver man absolutt ikke utdanning, ettersom dette er et yrke der svært mange er selvlærte. Og som i mange lignende designfag, så er det ens kreative evner og læreville som i stor grad avgjør hvor dyktig man er i faget.

Derfor er det svært mange webdesignere som jobber som frilansere eller driver egen bedrift – rett og slett fordi de er selvlærte og liker å jobbe selvstendig. Det er naturligvis også mulig å jobbe som webdesigner i en større bedrift, men da kan lang arbeidserfaring, bred portefølje og eventuelt også relevant utdanning være nødvendig. Samtidig er det verdt å påpeke at det fremover trolig vil bli vanskeligere og vanskeligere å få seg jobb som webdesigner, ettersom det blir stadig enklere å lage sine egne nettsider samtidig som bruken av ferdiglagde «templates» øker hyppig.

Men har du en drøm om å jobbe som webdesigner, uten at du vet hvor du skal begynne, så kan det være en god idé å studere webdesign. Nedenfor skal vi se nærmere på to norske studier som passer spesielt godt for unge mennesker som er interessert i webdesign fra før av, men som trenger en grundig introduksjon til faget.

Bachelorgrad i dynamisk webdesign

Høgskolen i Buskerud og Vestfold tilbyr en treårig studieretning som heter Dynamisk webdesign, som kombinerer fag innenfor både design og webutvikling/koding. På denne måten vil du være langt bedre rustet når du skal søke jobb, og kan også søke på stillinger som webutvikler/webansvarlig etter endt utdanning. Fremover vil det bli enda viktigere for en webdesigner å ha peiling på kode så vel som på webdesign, slik at denne kombinasjonen trolig er den mest optimale utdanningen i Norge for den som ønsker å lære seg webdesign.

Ettersom det er snakk om en offentlig høyskole er utdanningen «gratis», foruten om den beskjedne summen man betaler i semesteravgift seks ganger i løpet av bachelorgraden.

Nettstudier i webdesign hos NKI

Har man ikke muligheten til å flytte for å studere på Høgskole, eller av andre årsaker ønsker å studere på nett, så tilbyr NKI også en utdanning innenfor webdesign. Denne er dog bare tilsvarende et studieår, med 60 studiepoeng, og tar for seg alt det grunnleggende innenfor både webdesign og utvikling. En fin måte å komme i gang med webdesign på, men til en pris på over 70 000 kroner kan det bli en særdeles kostbar utdanning.